Emisyonu Anlamak

Motordan gelen emisyonlar egzoz sistemine akarsa ne olur? Farklı emisyonları birbirinden ayıran özellikler nelerdir ve nasıl ortadan kaldırılabilir? Aşağıda açıklamalı bir çizim örnek olarak verilmiştir.

 Motordan Gelen Emisyonlar

Nitrojen Oksit (NOx)
• Nitrojen oksit, NO ve NO2 içerir ve hava girişi ile bağlantılı olarak oluşur ve nitrata dönüşür
• İnsanlar için çok zehirlidir ve duman oluşumuna neden olur

Partiküller (PM)
• Duman oluşturur, kanserojen
• Organik/inorganik. İnsan sağlığına çok zararlı
• DiPEX® (kordierit filtre), DiSiC® (silikon karbit filtre) veya DiDOC+® (açık kısmi filtre) partikül filtre sistemlerinden biriyle azaltılabilir

Hidrokarbon (HC)
• Zehirli, kanserojen, duman oluşturur
• Bir değerli metal katalizörle okside edilebilir
• CO2 ve suya dönüşür
• DiPEX® (kordierit filtre), DiSiC® (silikon karbit filtre) veya DiDOC+® (açık kısmi filtre) partikül filtre sistemlerinden biriyle azaltılabilir

Karbon Monoksit (CO)
• Aşırı zehirli
• Bir değerli metal katalizörle okside edilebilir
• CO2’ya dönüşür
• DiPEX® (kordierit filtre), DiSiC® (silikon karbit filtre) veya DiDOC+® (açık kısmi filtre) partikül filtre sistemlerinden biriyle azaltılabilir

Dinex Aktif Yenileme (AR) Sistemi
Egzoz akımında daha yüksek sıcaklık veren bir ekstra yakma sistemidir. Bu da, Dinex partikül filtresinin, aracın sürüş şartları nedeniyle egzozdaki sıcaklık düşük olsa bile partikülleri her zaman temizleyebilmesini sağlar.

Dinex Partikül Filtresi
Egzoz gazını PM, CO ve HC’den %95-98 oranında temizler. Bu filtre, platin veya diğer kaplama formülleriyle kaplı bir seramik ünitedir. Bazı durumlarda, aracın çok eski Pre-Euro 1 sınıflandırması olması halinde, eski aracın emisyonu istenen şekilde temizleyebilmesi için bir ön katalitik ünite eklemek gerekir.  

Dinex SCR Katalizör Filtresi  
Egzoz gazını NOx’den %80-95 oranında temizler. SCR katalizör, bir seramik kaplı ünitedir. SCR’ı çalıştırmak için pompa ve kontrol sistemi kullanarak egzoz akımına “Adblue”  üre enjekte etmek gerekir.  

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.