SCR Güçlendirme

Dinex, EURO V & VI - PM ve NOx emisyon düzeylerini güçlendirmek için DiNOx sistemi sunmaktadır. Sistem, partikül filtrenin ve Seçimli Katalitik İndirgeme (SCR) sisteminin birleşiminden oluşur. Bu kombinasyon, NOx, CO, CH ve PM açısından optimal emisyon azaltımı sağlar.


Partikül filtre
Bu sistemi eşsiz kılan, iki aşamalı emisyon azaltımıdır. İlk aşamada DiSiC® seramik filtre vardır. Partiküller %99’a kadar bunun içinde toplanır ve katalitik olarak yakılır.   Geri kalan hidrokarbonlar (HC) ve karbon monoksit (CO) de aynı aşamada yakılır.

DiNOX

Seçimli Katalitik İndirgeme - SCR
Sonraki aşamada, egzoz gazları içindeki Nox miktarı ölçülür ve AdBlue olarak bilinen doğru üre miktarı enjekte edilir. Seçimli katalitik dönüştürücüde Adblue, nitrojen ve su oluşturmak için Nox ile reaksiyona girer. Böylece %80 veya aha fazla NOx azaltımı sağlanır.

Kolay ayarlanabilen sistem
DiNOx® sisteminin herhangi bir dizel motoruna ve uygulamasına ayarlanması çok

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.