Düşük Emisyon Bölgeleri

Düşük Emisyon Bölgeleri (LEZ) genellikle, en eski ve en fazla kirlilik yayan dizel motor araçlarının girişinin kısıtlandığı veya girmek için ücret ödediği yoğun nüfuslu şehirlerdir.

Erişim izni, sadece bu araçların dizel partikül filtresi (günlük konuşma ile, PM-düzeyinin “EURO IV”a yükseltilmesi)  ile yenilenmesi halinde verilir ve bazı bölgelerde büyük para cezaları ödenir.

İnce partiküllerin ortadan kaldırılması
Düşük Emisyon Bölgeleri, şehirlerin, etkilenen bölgedeki yerel hava kirliliği sorunlarını azaltmaları için genellikle en etkili yöntemdir. Esasen çok ince partiküllerin ortadan kaldırılması işi, Düşük Emisyon Bölgelerini yöneten kurumlar tarafından takip edilir.

Avrupa’daki Düşük Emisyon Bölgeleri
Her düşük emisyon bölgesi erişime ilişkin kural ve kanunları belirler ve EURO sınıflandırmasında yer alan erişim şartları ve bu şartları yerine getirmek için PM emisyonlarının iyileştirilmesine ilişkin seçenekler hakkında bilgilendirme yapmak her filonun kendi görevidir.  

Avrupa’daki Düşük Emisyon Bölgeleri hakkında daha fazla bilgiye www.lowemissionzones.eu adresinden ulaşılabilir.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.