EURO Normları

PRE EURO - EURO III
2005 yılında EURO IV normlarının piyasaya çıkarılmasına kadar bütün sistemler, gürültü azaltma amaçlı geleneksel egzoz sistemleriydi.

Diğer bir deyişle, tek yapılan şey metal konstrüksiyondu.

EURO IV-V
2005’ten sonra Avrupa Birliği, kamyon, otobüs ve kamyonetler için yeni son işlem sistemleri uygulayacak yeni emisyon yasaları çıkardı.  

Kamyon ve otobüsler için olan bütün EURO IV ve V sistemleri, daha çok, sistem entegrasyonu ve işleme açısından daha karmaşık olan seçimli katalitik indirgeme (SCR) sistemleridir. 

Kamyonetler EURO emisyon yasalarına ulaşmak için daha çok dizel oksitleme katalizörleri (DOC) ve dizel partikül filtrelerini (DPF) kullanırlar. Dinex, orijinal ekipman (OE) emisyonu gerekliliklerine uygun kaliteyi sağlamak için geliştirme, test ve üretimden bütün sistemin entegrasyonu konusuna hakimdir.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.