Görüntü kullanım kuralları

Tüm görüntüler Dinex Grub’a aittir. Ticari kullanım için belirli kurallar geçerlidir:

Resimler, günlük basın, ticari basın ve diğer periyodik yayınlar için ücretsizdir. Diğer tüm kullanım için; örn. pazarlama amaçlı ve ticari kullanım için, aşağıdaki kurallar geçerlidir:

• Resimler Dinex Grup’tan yazılı izni almadan önce kullanılmamalıdır.

• Resimler herhangi bir şekilde manipüle olmamalıdır.

• Resimler  Dinex Grup logosu görünür bir şekilde sunulmalıdır ve Dinex Grub’un aleyhine kullanılmamalıdır.

Yukarıdaki kurallar Dinex Grup müşterileri için de geçerlidir. Daha fazla bilgi için Dinex Grubu ile temasa geçiniz. Eğer yukarıdaki kurallara uyulmazsa, Dinex Grup, yasal işlemler başlatacaktır.

İzin ve sorularınız için Dinex Grubu ile iletişime geçiniz.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.