Kıvılcım Önleyiciler

Kıvılcım önleyicileri bulundurmak genellikle, yağ rafinerileri, petrokimyasal üretim tesisleri gibi zehirli ve patlayıcı alanlarda kullanılan motor ve araçlar için resmi bir şarttır.

Genel ürün veya OEM’in ürünü olarak tedarik
Kıvılcım önleyiciler, Dinex’in genel kıvılcım önleyici ürün gamından bir ek çözüm olarak veya susturucuyu kıvılcım önleme işlevi ile birleştiren, OEM’in ürünü olarak tedarik edilebilmektedir. 

İsveç Test Yöntemine Uygun Olarak Test Edilir
Bütün kıvılcım önleyiciler, Dinex tarafından geliştirilmekte ve üretilmekte olup, İsveç Test yöntemi ve İngiliz Standardı BS 6680; 1995, ek B Paragraf B.3.8’de belirtilen şartlara uygun olarak test edilmektedir.

İmalat süreçleri, onaylanan belgelendirmeyi takip eder. Üniteler de EN1834-2 /98/37/EC ve 94/9/EC (ATEX)’de belirtilen kurallara uygundur.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.