Dinex İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Amaç
İşçilerimizin sağlığı ve güvenliği Dinex Grubu için çok önemlidir, bu bağlamda hem işçi sağlığı hemde güvenli çalışma ortamı sağlanmaktadır. İşçi sağlığı ve güvenliği konusunda ulusal ve uluslar arası yönerge ve teamüllerin yanı sıra tecrübemiz ile kattığımız değerlerle bütünleyerek en uygun koşulları oluşturmaktayız.

Güvenlik
Güvenli bir iş ortamının iki prensipten geçtiğine inanıyoruz. Bunlardan ilki tüm fiziki koşulların kurallara bağlı olarak sağlanması sonrasında içsel standart ve güvenlik ekipmanları ile tamamlanmasıdır. İkincisi iseçalışanların bu konularda gerekli tüm eğitimleri almaları ve bilinçlenmelerinin sağlanmasıdır ve buna ek olarak tüm talimatların çalışanlar tarafından okunabilecek şekilde iş yerinin ilgili yerlerine yerleştirilmesi gerekmektedir.

Sağlık
Çalışanları Dinex’ in en değerli varlıklarıdır ve bizler sağlıklı çalışanlar ile daha verimli işler yapabileceğimizin bilincindeyiz. Tüm yöneticilerimiz bu konuda yetkilendirilmiş ve sağlıklı bir iş gücünden sorumludurlar.

Liderlik ve Katılım
Güçlü bir Sağlık ve İş Güvenliği bilinci, çalışan ve yöneticilerin yüksek standart hedeflerinin sonucunda oluşacaktır. Yöneticiler bunun için gerekli olan fiziki araç ve gereçlerin bulunduğundan haberdardır. Çalışanlar gerekli sağlık ve iş güvenliği kuralları çerçevesinde çalışma beklentisindedirler.

Çalışanlar kendi belirledikleri aksaklıklar ve eksiklikler konusunda tedbir almalı ve aksaklık ve eksiklikler konusunda yöneticilerine haber vermelidirler.

Sürekli İyileştirme
Sağlık ve İş Güvenliği konusundaki sürekli iyileştirme iletişim, eğitim ve tecrübelerin paylaşıldığı faaliyetler sayesinde gerçekleşir ve bu konudaki kültürümüzü kuvvetlendirir. Bu iyileştirmelerin sürekli hale getirilmesi yönetimin sürekli takibi ve aylık raporlaması sonucu gerekli önlemlerin alınması ile sağlanır.

Tecrübeler ve öğrenilmiş standartlar,bizlerin sürekli geliştirmesine katkıta bulunduğu gibi sağlık ve iş güvenliği önlemlerini daha üst seviyelere taşır.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.