environment

Dinex Çevre Politikaları

Amaç
Biz Dinex Grubu olarak kendimizi çevre bilincine sahip bir iş ortağı ve tedarikçi konumunda görmekteyiz.

Çevre dostu ürünlerimiz ve bağlı teknolojilerimiz, Dinex Grubunun bu konudaki hassasiyetinin bir göstergesidir.

Dinex Grubu Çevre Politikaları ile ilgili her türlü yönerge ve uluslar arası teamüllere riayet etmeyi taahhüt eder.Tüm üretim operasyonları çevre bilinci gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

Geri Dönüşüm ve Atık Azaltma

Dinex Grubu faaliyetleri sırasında enerji, ve kaynak kullanımının azaltılması konusunda hassasiyet göstermektedir.

Mümkün olan her aşamada ekonomik ve geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Atık malzemelerin azaltılması ve oluşan atıkların uygun bir şekilde ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

Liderlik ve Katılım
Organizasyonumuz içerisinde bizimle birlikte olacak ekip arkadaşlarımızın tüm yasal gereklilik ve beklentileri karşılanmaktadır. Bilgilendirme ve eğitimlerimiz sayesinde çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda daha fazla bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Yöneticilerimizin ve çalışanlarımızın bu politikalar çerçevesinde hareket etmeleri, raporlamarı doğrultusunda elde edilen sonuçlara göre düzeltici ve standartları geliştirici faaliyetler konusunda aktif olmaları beklenmektedir.

Sürekli İyileştirme
Dinex Grubu, çevreye olan olumsuz etkiyi minizmie etmek ve daha yüksek hedeflere ulaşabilmek için sürekli bir kontrol mekanizması içerisinde çalışır.

Standartların sürekli iyileştirilmesi ihtiyaçların bir adım önünde olmakla mümkündür, beraberinde çalışanlarında bu süreçleri irdelemeleri ve iyileştirmeleri beklenmektedir.

Ayrıca bu sürekli iyleştirme ve çevre bilinci aşamasında paydaşlarımız ve çalışanlarımız ile sürekli diyalog halinde olmanın öneminin de farkındayız.

Günlük operasyonlarımız sırasında geri dönüşümün iyileştirilmesi, yönetimi ve kirliliğin önlenmesi hususunda yeni metodlar geliştirilmekte ve uygulanmaktadır.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.