Razumevanje emisije

Šta se dešava kada emisije iz motora teku kroz izduvni sistem? Šta karakteriše različite emisije i kako se mogu očistiti? U narednim redovima pogledajte ilustraciju sa objašnjenjima.

Emisije iz motora

Nitrogen oksidi (NOx)

 • Nitrogen oksidi se sastoje iz NO i NO2 i nastaju pri povezivanju sa usisom vazduha i konverzijom u nitrat.
 • Veoma opasan za ljude i dovodi do formiranja smoga.

Čestice (PM)

 • Formiranje smoga, karcinogene.
 • Organske/neorganske. Veoma nezdrave za ljude.
 • Mogu se smanjiti sistemom za filtraciju čestica, bilo da su to DiPEX® (koridieritni filter), DiSiC® (silikonsko karbidni filter) ili DiDOC+® (otvoreni parcijalni filter).

Hidrokarbon (HC)

 • Otrovan, karcinogen, formiranje smoga.
 • Može biti oksidizovan katalizatorom od plemenitog metala.
 • Konvertuje se u CO2 ili vodu.
 • Može biti reduciran sistemom za filtraciju čestica, bilo da su to DiPEX® (koridieritni filter), DiSiC® (silikonsko karbidni filter) ili DiDOC+® (otvoreni parcijalni filter).

Karbon Monoksid (CO)

 • Akutno otrovan.
 • Može biti oksidizovan katalizatorom od plemenitog metala.
 • Konvertuje se u CO2.
 • Može biti reduciran sistemom za filtraciju čestica, bilo da su to DiPEX® (koridieritni filter), DiSiC® (silikonsko karbidni filter) ili DiDOC+® (otvoreni parcijalni filter).

Dinex Aktivni Regeneracioni (AR) Sistem
Dodatni sagorevački sistem koji povisuje temeraturu u izduvnom protoku. Ovo osigurava to da Dinex filter čestica može uvek da čisti čestice, čak i kada su niske temperature u izduvu usled uslova vožnje samog vozila.

Dinex filter čestica
Pročišćava izduvni gas za 95-98% od PM, CO i HC. Filter je keramička jedinica obložena platinom ili nekom drugom obložnom formulom. U nekim slučajevima, ako je vozilo veoma stare Pre-Euro I klasifikacije, neophodno je dodati još jednu prednju katalizatorsku jedinicu kako bi se osiguralo da starija vozila počišćavaju emisiju na očekivan način.

Dinex SCR katalitički filter
Pročišćava izduvni gas  od NOx za 80-95%. SCR katalizator je keramički obložna jedinica. Kako bi SCR funcionisao neophodno je dodati ureu „AdBlue“ u protok izduvnog sistema koristeći pumpu i kontrolni sistem.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.