Zone niske emisije

Zone niske emisije (LEZ) su tipično gusto naseljene gradske zone gde je zabranjen ulaz najstarijim i ekološki najštetnijim dizel motorima.

Pristup će biti dostupan samo ako su ova vozila nadograđena sa dizel filterom čestica (običnim rečima nadogradnja PM – nivoa na „EURO IV“) ili u nekim zonama plaćaju značajne dnevne penale.

Uklanjanje finih čestica

Zone niske emisije često predstavljaju najefikasniji metod gradova za smanjenje problema lokalnog zagađenja vazduha u pogođenim zonama. Uglavnom uklanjanje ultra finih čestica je regulisano administrativnim telima Zona niske emisije.

Zone niske emisije u Evropi

Svaka zona niske emisije određuje pravila i propise za pristup, i dužnost svake flote vozila je da se informiše o zahtevima pristupa pod EURO klasifikacijom i mogućnostima nadogradnje PM emisija kako bi se ti zahtevi ispunili.

Dalje informacije o Zonama niske emisije u Evropi možete pogledati na www.lowemissionzones.eu.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.