Pravila o upotrebi slika

Sve slike predstavljaju vlasništvo Dinex Group i određena pravila se primenjuju za uredničku i komercijalnu upotrebu:

Slike su besplatne i slobodne su za publikacije u dnevnoj štampi, razmenskoj štampi, i drugim periodičnim publikacijama. Za sve ostale upotrebe; npr. za markentinške svrhe i komercijalnu upotrebu, sledeća pravila su u primeni:

  •     Slike NE smeju biti upotrebljene pre pismenog odobrenja od strane Dinex Group.
  •     Slike NE smeju biti manipulisane ni na koji način.
  •     Slike moraju da budu predstavljene na takav način da ne prikazuju negativnu sliku o Dinex Group.

Specijalna politika se primenjuje za Dinex Group podugovarače. Molimo vas stupite u kontakt sa Dinex Group za dalje smernice. Ako se ne slede gorenavedena pravila, Dinex Group će preuzeti pravne korake.

Za dozvole i pitanja, molimo vas kontaktirajte Dinex Group.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.