CAE detaljne informacije

Proces kompjuterski podržanog inženjeringa (CAE) se sastoji iz dva glavna koraka. Prvi korak je sistemski dizajn, a drugi korak je procena sistemskih performansi. Sistem se dizajnira koristeći CAD (komjuterski podržan dizajn) alat, i sistemske performanse se procenjuju koristeći FEA (konačne analize elemenata), NVH (buka, vibracije, grubost) i CFD (računljiva dinamika fluida) alate.

Kompjuterski podržan dizajn (CAD)
Dizajn se kreira koristeći 3D CAD alat SolidWorks, koji omogućava korisnicima izradu 3D modela različitih delova i kompletnih sistemskih sklopova. Preporučen način uključenja u dizajn od strane klijenta je u sledećim formatima:

Crteži:
DXF
DWG
PDF
SolidWorks datoteke

3D Modeli:
STEP
IGES
Pro E datoteke
SolidWorks datoteke

Izlazne datoteke do klijenata i simulacioni alati su dolenavedeni, a kompletna lista mogućih import i export opcija se može naći na SolidWorks web stranici:

 • STL
 • STEP
 • IGES
 • Parasolid

Konačna elementarna analiza
Strukturalna snaga, termalne i vibracione perfomanse, skupa sa predviđanjima zamora i roka trajanja izduvnog sistema se procenjuju koristeći Ansys u kombinaciji sa nCode. Ansys je 3D FEM bazirani alat, dok je nCode postprocesni alat koji koristi FEM rezultate Ansys-a zajedno sa vibracionim PSD (Power Spectral Density) i SN krivama za predviđanje zamora i dugotrajnosti. Klijenti također mogu obezbediti PSD i SN krive kao input za predviđanja.

Izlazi simulacije su:

 • Stresna distribucija
 • Prirodne frekvencije
 • Modularni oblici

 FEA softver dreba da bude usklađen sa testom vrućeg trešenja.

 

Buka, Vibracije i Hrapavost – NVH
Akustične performanse izduvnih sistema se procenjuju koristeći Comsol Multiphysics i AVL Boost. Comsol je 3D FEM alat gde se 3D linearni akustični model po pritiskom koristi za komplikovane elemente lonca i izlazi su:

 • Transferna matrica
 • Prenosni gubitak
 • Gubitak ubacivanja

Boost je 1D alat gde se 1D linearni akustični modul koriti za jednostavne elemente izduva, posletretmanske uređaje i simulaciju cevovoda, sa istim izlazom kao i Comsol kao i:

 • Nivo zvučnog pritiska @1m
 • Karakteristike izvora


Sound pressure level distribution

Komputativna tečna dinamika – CFD
Performanse tečne dinamike kompletnog izduvnog sistema se procenjuju koristeći AVL Fire i AVL Boost i oba alata imaju specijalne mogućnosti u okviru motornih i posletretmanskih sistema. Fire je pun 3D CFD alat i izlazi iz 3D CFD simulacija su:

 • Index uniformnosti toka
 • Distribucija toka
 • Pozadinski pritisak
 • Indeks uniformnosti Amonijaka (NH3)

Boost je 1D CFD alat koji se kalibriše prema test tabeli motora kako bi se obezbedila maksimalna tačnost i maksimalni izlaz iz simulacije:

 • NH3 slip
 • NOx konverzija
 • Pozadinski pritisak
 • Distribucija temperature


Urea droplet distribution

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.