Dinex Politika zaštite na radu

Cilj

Zdravlje i zaštita zaposlenih su neupitni u Dinex Grupi pošto smo svesni važnosti zdravih zaposlenih i sigurnog radnog mesta. Ciljamo na jaku zdravstvenu i sigurnosnu kulturu koja je u skladu sa nacionalnim i internacionalnim zakonima kao i standardim razvoja baziranim na iskustvu i učenju koje se deli unutar Dinex Grupe.

Sigurnost
Verujemo da se sigurno radno mesto postiže kada se zadovolje dva principa. Prvi, fizički raspored mora biti u skladu sa zakonom i našim internim standardima i lična zaštitna oprema (PPE) mora biti lako dostupna gde god je to potrebno. Drugi, zaposleni moraju dobiti edukaciju i trening kako bi se razumela sigurnosna pravila, jasne instrukcije moraju biti dostupne na relevantnim radnim mestima.

Zdravlje
Zaposleni su najvrednije sredstvo Dinex Grupe i svesni smo da zdravi zaposleni dostižu bolje performanse. Naši menadžeri su posvećeni očuvanju zdrave radne snage kroz lokalne servise i incijative.  

Rukovodstvo i učestvovanje
Verujemo da se jako zdravlje i kultura sigurnosti gradi na posvećenosti mendažera i zaposlenih kako bi se dostigli najviši standardi. Menadžeri treba da osiguraju dostupnost fizičkih alata i opreme. Od zaposlenih se očekuje da rade u skladu sa našim zdravstvenim i sigurnosnim pravilima.

Zaposleni moraju da reaguju na bilo kakvo nesigurnosno ponašanje, a i zaposleni imaju pravo i dužnost da ukažu na okolnosti u kojima je, po njihovom mišljenju, ponašanje nerazumno ili nesigurno.

Konstantno poboljšanje
Stalno poboljšanje standarda zaštite na radu se postiže kroz komunikaciju, obrazovanje i obuku, kako bi se olakšalo deljenje iskustva, čime se ojačava naša kultura zaštite na radu. Kako bi se olakšalo učenje i najbolja praksa, zaštita na radu se proverava mesečno od strane mendžmenta Grupe i ukoliko je potrebno preduzimaju se određene mere.

Povezivanje našeg iskustva i učenja u standarde dnevne rutine nam omogućava da se stalno unapređujemo, čime stalno podižemo zaštitu na radu na viši nivo.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.