environment

Dinex Politika životne sredine

Cilj

Dinex Grupa želi da ju smatraju ekološki svesnom i poštovanim partnerom i dobavljačem.  

Prijateljstvo sa životnom sredinom je integralni dao Dinex grupe obzirom da su naši proizvodi i tehnologije bazirani na ovome.

Dinex Grupa je posvećena tome da bude u skladu sa bitnim nacionalnim i internacionalnim zakonima i drugim zahtevima, a također i proaktivno želi da učvrsti prijateljstvo sa životnom sredinom u svim našim operacijama.

Reciklaža i redukcija bacanja otpada
Dinex Grupa posvećuje specijalnu pažnju smanjenju potrošnje energije i resursa. 

Težimo tome da recikliramo što je više moguće i kada je to ekonomski opravdano.

Gledamo da smanjimo bacanje otpada i odlažemo ga na siguran i smislen način.

Rukovođenje i učestvovanje
U saradnji, menadžeri i zaposleni rade na tome da se svi zakonski zahtevi i očekivanja ispune ili čak i prevaziđu. Kroz informisanje i edukaciju, Dinex Grupa motiviše zaposlene, klijente, i dobavljače, da budu svesni životne sredine.

Očekuje se da se menadžeri i zaposleni ponašaju u skladu sa ovom politikom i prijave bilo kakve probleme vezane za životnu sredinu kako bi se osigurale pravovremene radnje i poboljšali standardi.

Konstantno poboljšanje
Dinex Grupa je odlučna da što je više moguće umanji uticaj na životnu sredinu kontrolišući uticaj naših operacija i konstantno težeći ka višim ciljevima.

Stalno tragamo za poboljšanjima naših standarda time što ćemo biti ispred zakonskih zahteva, također se i zaposleni ohrabruju da promisle o procesima radi dodatnih poboljšanja.

Mi smo svesni važnosti otvorenog dijaloga sa zainteresovanim stranama kako bi se olakšalo učenje i pronašla najbolja praksa kako bi se umanjio uticaj na životnu sredinu. 

Doprinećemo održavanju životne sredine reciklažom, upravljanjem otpadom, i prevencijom zagađenja usklađujući poboljšane standarde i metoda sa našim dnevnim operacijama.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.