Modernizacja SCR

Modernizacja pojazdów do EURO V i VI, wymaga redukcji nie tylko cząstek stałych, ale również tlenków azotu. Aby tego dokonać opracowaliśmy system DiNOX. Jest to kombinacja filtra cząstek stałych z jednostką selektywnej redukcji katalitycznej – SCR. Takie połączenie pozwoliło zredukować emisję tlenków azotu, tlenków węgla, węglowodorów oraz cząstek stałych.

Filtr cząstek stałych
To, co czyni ten system wyjątkowym to redukcja emisji w dwóch fazach. W pierwszej z nich ceramiczny filtr DiSIC zatrzymuje do 99% cząstek stałych, które następnie są na nim wypalane. W tej fazie również ulegają wypaleniu szczątkowe ilości węglowodorów i tlenków węgla.

Selektywna redukcja katalityczna – SCR
W drugiej fazie mierzony jest poziom tlenków azotu w gazie wydechowym i zostaje wstrzyknięta odpowiednia ilość mocznika w postaci AdBlue. W reakcji selektywnej katalizy AdBlue reaguje z tlenkami azotu wytwarzając azot i wodę i tym samym zapewniając ponad 80% redukcji tlenków azotu.

Łatwe dostosowanie systemu
System DiNOx można w łatwy sposób dostosować do każdego silnika diesel oraz innych systemów. Działanie systemu to nie tylko korzyści dla środowiska, ale także wizualna różnica w uwalnianym do atmosfery gazie wydechowym, który w przypadku autobusów jest niemal niewidoczny.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.