Strefy niskiej emisji spalin

Strefy niskich emisji spalin (Low Emission Zones – LEZ) są typowe dla obszarów o gęstym zaludnieniu, gdzie najstarsze i najbardziej zanieczyszczające środowisko silniki diesel maja zakaz wjazdu, bądź muszą go opłacić.

Wstęp do LEZ będzie możliwy, jeśli w takich pojazdach zainstalowany zostanie filtr cząstek stałych (potocznie oznacza to redukcje emisji cząstek stałych do poziomu EURO IV) lub w niektórych przypadkach uiszczona zostanie wysoka dzienna karna opłata za wjazd.

Usuwanie drobnych cząsteczek
LEZ są często najlepszą metodą dla miast, na redukcję lokalnego zanieczyszczenia powietrza. Redukcja drobnych cząstek w strefach niskiej emisji spalin jest nadzorowana przez jednostki administracyjne każdej z nich.

Strefy Niskiej Emisji Spalin w Europie
Każda strefa charakteryzuje się własnymi przepisami i regulacjami. Do każdego właściciela floty należy zapoznanie się z nimi oraz z możliwościami redukcji emisji cząstek stałych przez pojazdy, aby móc swobodnie wjeżdżać i poruszać się w danej strefie.

Więcej informacji o LEZ można uzyskać na stronie www.lowemissionzones.eu
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.