Stechiometryczna mieszanka CNG

Dzięki analizie stechiometrycznej (szczegółowemu badaniu przemian zachodzących podczas reakcji chemicznych) opracowaliśmy dwuwarstwową powłokę, opartą na technologii z wykorzystaniem palladu i rodu, znajdującą zastosowanie w pojazdach napędzanych CNG.

Powłoka taka może być stosowana zarówno na podłożu ceramicznym jak i metalicznym o dobrych właściwościach adhezyjnych. Zawartość metali szlachetnych może być dostosowana w zależności od wymagań systemu.

 

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.