Nasze wartości


         

1.   Rób to co mówisz i pozwól czynom podążać za słowami.

2.   Koledzy mogą Ci zaufać. Bądź gotów przyznać się do błędu. Mów co naprawdę myślisz.

3.   Oczekujemy, że będziesz zaznajomiony z produktami Dinex, naszymi standardami jakości i kulturą pracy. Bądź ciekawy i poszukuj informacji zamiast mówić: "Myślałem że...", "Nie usłyszałem tego...", "Nikt mi nie powiedział..." Postrzegaj rzeczywistość tak, jak ją doświadczasz i bądź realistą w odniesieniu do zasobów, możliwości i ograniczeń, a niżeli porównuj je z innymi firmami i teoriami.

4.   Bądź świadomy, że wszystko co robisz i mówisz ma wpływ na cały zespół.

5.  Wierzymy, że wszystko jest możliwe, i że czasami nawet najprostsze rozwiązanie jest lepsze od najbardziej skomplikowanego. Nie dowierzaj, że to co mówią koledzy lub przełożeni jest jedynym rozwiązaniem. W dyskusji pozwól znaleźć najlepszy argument i wysuń z niego właściwe wnioski bazujące na faktach a nie bezpodstawnych twierdzeniach.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.