Ecocat Italia

Ecocat Italia jest kontraktowym partnerem Dinex w zakresie dostaw powłok płynnych.

Ecocat Italia (przed 2012 Ecocat Italy) stało się niezależną firmą tuż przed przejęciem Ecocat przez Dinex i w żaden sposób nie udostępnia Dinex swych technologii. Zależność między Ecocat Italia i Dinex funkcjonuje na zasadzie klient-dostawca, gdzie Dinex dostarcza materiały powlekające używane następnie w produktach Ecocat Italia.

Ecocat Italia S.r.l. obsługuje segment małych silników i jest producentem części zamiennych do silników samochodów osobowych.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.