Polityka zdrowia i bezpieczeństwa pracy

Cel 
Kwestia zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników nie podlega negocjacjom. Stosujemy się w tej sprawie do standardów prawa krajowego i międzynarodowego jak również opieramy się na najlepszym doświadczeniu wypracowanym w grupie Dinex.
 
Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo pracy osiągamy w dwojaki sposób. Po pierwsze każde stanowisko pracy zorganizowane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wyposażone w jasne instrukcje. Po drugie, nasi pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia z zakresu BHP.
 
Zdrowie
Najcenniejszym zasobem naszej firmy są pracownicy, a zdrowi pracownicy pracują wydajniej. Rozumiemy to i dbamy o zdrowie naszych pracowników korzystając przy tym z lokalnych usług i inicjatyw.
 
Zaangażowanie i przewodnictwo
Jesteśmy przekonani, że wysoka kultura pracy jest wynikiem zaangażowania kadry kierowniczej w utrzymywanie najwyższych standardów. Od menadżerów oczekuje się zapewnienia odpowiednio wyposażonego miejsca pracy, a od pracowników przestrzegania zasad BHP.
 
Ciągłe doskonalenie
Ciągłe doskonalenie standardów zdrowia i bezpieczeństwa pracy osiągamy poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń.  Zarząd Grupy co miesiąc weryfikuje cele w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a następnie podejmuje stosowne działania wszędzie tam gdzie jest taka potrzeba.
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.