Polityka środowiskowa Grupy Dinex

Cel 
Chcemy być przyjaznym środowisku, szanowanym partnerem biznesowym.
Tworząc nasze produkty i technologie kierujemy się dbałością o środowisko.
Zobowiązaliśmy się do przestrzegania stosownych wymogów prawnych, krajowych i zagranicznych.
Z zaangażowaniem pracujemy nad tym, aby nasze działania były jeszcze bardziej przyjazne środowisku.
 
Recycling i redukcja odpadów
Szczególną wagę poświęcamy ograniczeniu zużycia energii i zasobów. 
Odzyskujemy odpady poprodukcyjne wszędzie tam, gdzie jest to możliwe i ma to uzasadnienie ekonomiczne.
Odpadów pozbywamy się w bezpieczny sposób.
 
Zaangażowanie i przewodnictwo
Pracownicy różnego szczebla pracują nad tym, aby spełniane były wymogi prawne w zakresie środowiska. 
Poprzez działalność szkoleniową i informacyjną motywujemy zarówno pracowników, klientów
jak i dostawców do dbania o środowisko.
 
Nieustanne doskonalenie
Kontrolujemy nasze działania tak, aby miały jak najmniejszy wpływ na środowisko.
Stale udoskonalamy nasze standardy, wyprzedzając wymagania prawne i zachęcamy naszych pracowników do szukania możliwości ulepszeń.
Dostrzegamy znaczenie otwartego dialogu z zainteresowanymi stronami w celu wprowadzania szkoleń  
i najlepszych praktyk dla zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.
Dążymy do zrównoważonego rozwoju poprzez recykling, gospodarkę odpadami i zapobieganie zanieczyszczeniom poprzez wdrażanie ulepszonych standardów do naszych codziennych działań.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.