Emisiju izpratne

Kas notiek, kad izplūdes gāzes no motora plūst caur izplūdes sistēmu? Kas raksturo dažādus izmešus un kā tos var samazināt? Tālāk jūs atradīsiet pārskata attēlu ar skaidrojumiem.

Izmeši no motora

Slāpekļa oksīdi (NOx)
• Slāpekļa oksīds sastāv no NO un NO2, un tas veidojas saskarē ar gaisu un pārvēršas par nitrātu.
• Ļoti kaitīgs cilvēkiem un noved pie smoga veidošanās.

Cietās Daļiņas (PM)
• Veido smogu, kancerogēnas.
• Organiskas/neorganiskas. Ļoti neveselīgas cilvēkiem
• Var samazināt ar cieto daļiņu filtra sistēmu, vai nu DiPEX® (kordierīta filtrs), DiSiC® (silīcija karbīda filtrs) vai DiDOC+® (atvērta tipa daļiņu filtrs).

Ogļūdeņradis (HC)
• Kaitīgs, kancerogēns, veido smogu.
• Dārgmetālu katalizators var to oksidēt.
• Pārvēršas par CO2 un ūdeni.
• Var samazināt ar cieto daļiņu filtra sistēmu, DiPEX® (kordierīta filtrs), DiSiC® (silīcija karbīda filtrs) vai DiDOC+® (atvērta tipa daļiņu filtrs)

Oglekļa monoksīds (CO)
• Ārkārtīgi kaitīgs.
• Dārgmetālu katalizators var to oksidēt.
• Pārvēršas par CO2.
• Var samazināt ar daļiņu filtra sistēmu, DiPEX® (kordierīta filtrs), DiSiC® (silikona karbīda filtrs) vai DiDOC+® (atvērts daļiņu filtrs)

Dinex aktīvās reģenerācijas (AR) sistēma
Papildu dedzināšanas sistēma, nodrošinot augstāku temperatūru izplūdes plūsmā. Tas nodrošina to, ka Dinex cieto daļiņu filtrs vienmēr spēj attīrīt/sadedzināt daļiņas, pat tad, ja temperatūra izplūdes sistēmā ir zema transportlīdzekļa ekspluatācijas apstākļu dēļ.

Dinex cieto daļiņu filtrs
Attīra izplūdes gāzes pa 95-98%no PM, CO un HC. Filtrs ir keramisks elements, kas pārklāts ar platīnu vai kādu citu pārklājumu. Dažreiz, ja transportlīdzeklis ir ļoti vecs (pirms Euro 1 klasifikācijas), nepieciešams pievienot papildu priekšējo katalizatoru, lai nodrošinātu, ka izplūdes gāzes tiek attīrītas nepieciešamajā daudzumā.

Dinex SCR katalītiskais filtrs
Attīra izplūdes gāzes no NOx pa 80-95%. SCR katalizators ir keramisks filtrs ar pārklājumu. Lai SCR darbotos, nepieciešams iesmidzināt „AdBlue” izplūdes gāzu plūsmā, izmantojot sūkni un vadības sistēmu. 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.