SCR izplūdes modernizācija

Lai uzlabotu EURO V un VI – PM un NOx emisijas līmeņus, Dinex piedāvā DINOx sistēmu. Sistēma ir cieto daļiņu filtra un selektīvas katalītiskas reducēšanas (SCR) sistēmas kombinācija. Šī kombinācija sniedz optimālu izmešu samazinājumu attiecībā uz NOx, CO, CH un PM.


Cieto daļiņu filtrs
Šo sistēmu unikālu padara izmešu samazinājums divos posmos. Pirmajā posmā ir keramikas filtrs DiSiC®, kurā tiek uzkrāti un katalītiski sadedzināti līdz 99% daļiņu. Ogļūdeņražu atlikums (HC) un oglekļa monoksīds (CO) arī tiek sadedzināti šajā posmā.


DiNOX

Selektīva katalītiska reducēšana - SCR
Nākošajā posmā tiek noteikts NOx daudzums izplūdes gāzēs un tiek iesmidzināts pareizais AdBlue daudzums. Selektīvajā katalītiskajā pārveidotājā AdBlue reaģē ar NOx, izveidojot slāpekli un ūdeni, un tādējādi nodrošinot 80% vai lielāku NOx samazinājumu.  

Viegli pielāgojama sistēma
DiNOx® sistēma ir ļoti viegli pielāgojama jebkuram dīzeļmotoram un pielietojumam. Rezultāti ir ne vien labvēlīgi apkārtējai videi, bet sniedz arī vizuālu efektu, jo izplūdes dūmi, piemēram, no autobusiem, ir gandrīz neredzami.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.