Zemo izmešu zonas

Zemo izmešu zonas (LEZ) parasti ir blīvi apdzīvotu pilsētu teritorijas, kurās iebraukt aizliegts vai par iebraukšanu ir noteikta maksa transportlīdzekļiem ar vecākajiem un vispiesārņojošākajiem dīzeļmotoriem.

Piekļuve netiek liegta tikai, ja šie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar cieto daļiņu filtru (sarunvalodā saprotamu kā modernizāciju, lai PM (cieto daļiņu) līmenis atbilstu „EURO IV”), vai pretējā gadījumā var nākties maksāt lielas naudas summas, lai varētu iebraukt šajās zonās.

Atbrīvošanās no sīkām daļiņām
Zemo izmešu zonas nereti ir efektīvākā metode pilsētām, lai samazinātu gaisa piesārņojumu. Iestādes, kuras pārvalda zemo izmešu zonas, jo īpaši tiecas atbrīvoties, no sevišķi sīkām daļiņām.

Zemo izmešu zonas Eiropā
Katrā zemo izmešu zonā ir noteikti likumi un noteikumi attiecībā uz piekļuvi, un katra transportlīdzekļa īpašnieka pienākums ir būt informētam par piekļuves prasībām atbilstoši EURO klasifikācijai un PM emisijas modernizācijas iespējām, lai nodrošinātu atbilstību šīm prasībām.

Plašāka informācija par Zemo izmešu zonām Eiropā ir pieejama www.lowemissionzones.eu

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.