CEĻU TRANSPORTLĪDZEKĻU izplūdes modernizācija

Approved in all countries that have introduced low emission zones for the improvement of air quality, the DiSIC® technologies offer a solution to any kind of vehicle and driving cycles. Press logos for further information...


 Braucot lielus attālumus  Braucot pa priekšpilsētu  Braucot pa pilsētu

Tipiskākais risinājums transportlīdzekļiem, ar kuriem paredzēts braukt lielus attālumus, ir DiSiC® Catalysed.Tipiskākais risinājums transportlīdzekļiem, ar kuriem paredzēts bieži apstāties un pēc tam atkal atsākt braukt, ir DiSiC Catalysed kombinācijā ar Diesel Oxidation Catalyst.

Tipiskākais risinājums transportlīdzekļiem, kuriem paredzēts ilgs tukšgaitas laiks, ir DiSiC Active.View photos...

Zemas izmaksas un apkope
Iepriekš minētās iespējas ļauj katram transportlīdzekļu parka īpašniekam izvēlēties tādu tehnoloģiju, kas piedāvā zemākās izmaksas un mazāko apkopi, atkarībā no katra transportlīdzekļa izmantošanas.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.