Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA

2019-02-04

Projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” aktualitātes

“DINEX LATVIA” SIA ir uzsākusi projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē”, līguma Nr. 1.2.1.4/18/A/043, īstenošanu un tiek gatavots iepirkuma priekšmeta apraksts, lai līdz 28.02.2019. izsludinātu iepirkumu par Eksperimentālās tehnoloģijas iekārtu (izgatavota pēc “DINEX LATVIA” SIA definētajām prasībām) - DBF formas veidošanas moduli.

Link back to news overview
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.