Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana SIA "Dinex Latvia"

2014-07-18

Līgums par projekta īstenošanu Nr. L-APV-14-0100
(Projekta Nr.APV/2.1.2.4.0/13/03/086)

Uzsākta projekta "Jaunu produktu un tehnoloģiju ieviešana SIA Dinex Latvia ražotnē" īstenošana.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 017 404.29, finansējuma intensitāte ir 44,00% no attiecināmām izmaksām.

Projekta ietvaros plānots iegādāties ciparu programmu vadības cauruļu lāzergriešanas iekārtu un ciparvardības metālapstrādes virpošanas centru. 

Link back to news overview
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.