Piegādāta vertikālā CNC Virpa

2013-04-24

Projekta Nr. L-JPR-11-0098 Jaunu produktu – EURO 4 izplūdes normām atbilstošu transportlīdzekļu izplūdes sistēmu cauruļu ieviešana ražošanā” ieviešana norit plānotajos laika termiņos.

2011. gada 30.novembrī tika  piegādātas pirmā iekārta - Vertikālā CNC virpa ar sagataves satveršanas iespēju no palešu mainītāja un aktīvo instrumentu.

Link back to news overview
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.