KPFI 03-09-2011

2012-03-09

Projekta „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai SIA “Dinex Latvia” ražošanas cehā Rubeņu ceļā 58, Raubēnos, Ozolnieku novadā” aktualitātes

Laika posmā no 2011. g. decembra sākuma līdz 2012. g. februāra beigām projektā notikušas sekojošās aktualitātes:

Tika pabeigti darbi traucējumu samazināšanai uzņēmuma elektrotīklos: reaktīvās enerģijas kompensējošo iekārtu uzstādīšana,  uzņēmuma iekšējās elektroapgādes sistēmas pārgrupēšana, izlādņu uzstādīšana, sadales paneļu nomaiņa, kompensācijas pārnešana uz ar reaktoriem aizsargātām centrālām ierīcēm un divu tīkla analizatoru uzstādīšana.

Kopumā, visas ar ēkas renovāciju saistītās aktivitātes ir pabeigtas un 2012. martā plānots veikt noslēdzošās projekta aktivitātes: uzstādīt enerģijas sadales ekrānu un pagaidu energosertifikātu, kā arī rīkot publisko pasākumu-projekta rezultātu prezentāciju.

Link back to news overview
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.