03.11.2018 “DINEX LATVIA” SIA noslēdz līgumu ar CFLA

2018-11-05

“DINEX LATVIA” SIA 2018. gada 3. novembrī ir noslēgusi līgumu Nr. 1.2.1.4/18/A/043 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Jaunu produktu un ražošanas tehnoloģiju ieviešana SIA „Dinex Latvia” ražotnē” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir izstrādāt un ieviest ražošanā eksperimentālu tehnoloģiju un ieviest ražošanā pasaulē jaunu produktu - lokano izplūdes cauruli Dinex Bellow Flex (DSvBF), kurā strukturāli apvienota lokanā gofrētā caurule (flexible metal hose) un monolītā gofrētā izplūdes caurule (bellow), tādējādi dažādojot produkciju. Projekta rezultātā tiktu palielināta SIA „DINEX LATVIA” produktivitāte un konkurētspēja, veicot ieguldījumus pētniecībā un attīstībā.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1’618’795 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms 566’578,25 EUR. Projektu plānots īstenot 36 mēnešu laikā līdz 2021.gada novembrim. 

Link back to news overview
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.