Projekts “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde”

2019-06-12

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1. pasākumā “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” SIA “MAŠĪNBŪVES KOMPETENCES CENTRS” no 2019.gada 1.aprīļa līdz  2021.gada 31.decembrim īsteno projektu Nr.1.2.1.1/18/A/008 “Mašīnbūves kompetences centrs”.

Projekta “Mašīnbūves kompetences centrs” ietvaros SIA “DINEX LATVIA” 2019. gada 1.jūnijā uzsāk pētniecības projekta Nr. 1.2 “Saliekamā tipa konduktoru izstrāde” īstenošanu.

Pētniecības projekta mērķis ir attīstīt saliekamā tipa konduktoru, kuru var izgatavot no universālām komponentēm, neizmantojot metināšanu, proti, izmantot atsevišķas detaļas kā konstruktoru. Tādejādi tiks panākta iespēja unificēt saliekamā tipa konduktora komponentes tā, lai tās var pasūtīt ārpakalpojumā un darbs nav atkarīgs tikai no uzņēmumā pieejamās kapacitātes. Plānotais rezultāts ir eksperimentālās izstrādes ietvaros attīstīt universālās saliekamā tipa konduktoru komponentes, lai varētu komplektēt dažādus konduktorus, kādi nepieciešami dažādu produktu ražošanai.

Pētījumu plānots realizēt līdz 2021.gada 30.novembrim.

Projekta kopējās izmaksas plānotas EUR 468 742.65, tai skaitā EUR 117 185.66 Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums. 

Link back to news overview
Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.