Sīkāka informācija par CAE

Datorizētās inženiertehnikas (CAE) process uzņēmumā Dinex ir sadalīts divos galvenajos soļos. Pirmais solis ir sistēmas projektēšana, savukārt otrais solis ir sistēmas veiktspējas novērtēšana. Sistēmai izmanto datorizētās projektēšanas (CAD) aprīkojumu, un sistēmas veiktspēja tiek novērtēta, izmantojot galīgo elementu analīzes (FEM) un skaitliskās hidrodinamikas (CFD) aprīkojumu.

Datorizētā projektēšana - CAD
Projekts tiek izstrādāts, izmantojot 3D CAD programmu SolidWorks, kas ļauj lietotājam izveidot dažādu daļu vai visas sistēmas 3D modeļus. Klientiem vēlams iesniegt savus projektus kādā no šiem formātiem:

Zīmējumi: 
DXF
DWG
PDF
SolidWorks fails

3D modeļi: 
STEP
IGES
Pro E faili
SolidWorks faili

Klientiem paredzētie failu formāti un simulācijas rīki ir norādīti tālāk. Pilnīgs iespējamo importēšanas un eksportēšanas opciju saraksts ir atrodams SolidWorks tīmekļa vietnē.

 • STL
 • STEP
 • IGES
 • Parasolid

Galīgo elementu analīze
Izplūdes elementu strukturālā izturība un vibrācijas spēja tiek novērtēta, izmantojot Comsol Multiphysics un SolidWorks, kā arī ar ārējo kompetenču palīdzību.

Simulācijas rezultātā iegūst:

 • sprieguma sadalījumu
 • dabiskās frekvences
 • svārstību veidus
  

Troksnis, vibrācijas un raupjums - NVH
Izplūdes sistēmu akustiskā veiktspēja tiek novērtēta, izmantojot Comsol Multiphysics un AVL Boost rīku. Comsol ir 3D FEM rīks, kurā tiek izmantots 3D lineārais spiediena akustiskais modulis sarežģītiem trokšņa slāpētāja elementiem, un rezultātā tiek iegūta:

 • pārneses matrica;
 • pārneses zaudējums;
 • ievades zaudējums.

Boost ir 1D rīks, kurā tiek izmantots 1D lineārais akustiskais modulis vienkāršiem izplūdes sistēmas elementiem, pēcapstrādes ierīcēm un cauruļu simulācijām, un rezultātā bez Comsol ieguvumiem tas sniedz vēl sekojošos parametrus:

 • skaņas spiediena līmeni @ 1m;
 • avota raksturīpašības.

 
Sound pressure level distribution

Skaitliskā hidrodinamika - CFD
Visas izplūdes sistēmas hidrodinamikas veiktspēja tiek novērtēta, izmantojot AVL Fire un AVL Boost aprīkojumu. Abiem aprīkojuma veidiem ir īpašas spējas attiecībā uz motoru un izplūdes gāzu pēcapstrādes sistēmām. Fire ir pilnīgs 3D aprīkojums, un 3D CFD simulāciju rezultātā tiek iegūts:

 • plūsmas vienmērīguma indekss;
 • plūsmas sadale;
 • pretspiediens;
 • Amonija (NH3) vienmērīguma indekss.

Boost ir 1D CFD rīks, kas maksimālas precizitātes nolūkā ir kalibrēts pēc motora pārbaudes stenda, un simulāciju rezultātā tiek iegūta:

 • NH3 nobīde;
 • NOx pārveidošana;
 • pretspiediens;
 • temperatūras sadale.

 
Urea droplet distribution

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.