Uzņēmuma politika

Mums ir svarīgi, ka mēs īstenojam uzņēmējdarbību pareizi, un mūsu korporatīvā politika vada mūs visās mūsu darbībās. 

Šeit jūs varat izlasīt un uzzināt vairāk par mūsu korporatīvo politiku un uzņēmējdarbības īstenošanu.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.