Emissionsforståelse

Hvad sker der, når emissionen fra motoren går gennem udstødningssystemet? Hvad kendetegner de forskellige emissioner, og hvordan kan de rengøres? Nedenfor finder du en oversigt over illustration med forklaringer.

Emission fra motoren 

Nitrogenoxider (NOx)
• Kvælstofoxider består af NO og NO2 og er skabt i forbindelse med luftindtag og konverterer til nitrat
• Meget giftig for mennesker og fører til smogdannelse
• Ofte vanskelig at reducere, men dette kan opnås ved brug af DiNOx® og SCR-systemer

Partikler (PM)
• Smogdannelse, kræftfremkaldende
• Organisk/uorganisk. Meget usundt for mennesker
• Kan blive reduceret med et partikelfiltersystem, enten DiPEX® (cordierit filter), DiSiC® (siliciumcarbid filter) eller DiDOC+® (åben partiel filter)

Kulbrinte (HC)
• Giftig, kræftfremkaldende, smogdannelse
• Kan oxideres af en speciel metalkatalysator
• Konverterer til CO2 og vand
• Kan blive reduceret med et partikelfiltersystem, enten DiPEX® (cordierit filter), DiSiC® (siliciumcarbid filter) eller DiDOC+® (åben partiel filter)

Kulilte (CO)
• Akut giftigt
• Kan oxideres af en speciel metalkatalysator
• Konverterer til CO2
• Kan blive reduceret med et partikelfiltersystem, enten DiPEX® (cordierit filter), DiSiC® (siliciumcarbid filter) eller DiDOC+® (åben partiel filter)

Dinex Aktiv Regeneration (AR) System
Et ekstra brændersystem der giver højere temperatur i udstødningsstrømmen. Dette sikrer, at Dinex partikelfiltre altid kan rense partiklerne, selvom du har lave temperaturer i udstødningen på grund af køretøjets køremønster.

Dinex Partikelfilter
Renser udstødningsgassen med 95-98% for PM, CO og HC. Filteret er en keramisk komponent belagt med enten platin eller anden belægningsformel. I nogle tilfælde, hvis køretøjet er en meget gammel Pre-Euro 1-klassifikationen, er det nødvendigt at tilføje en ekstra katalysator for at sikre, at det gamle køretøj renser emissionen på den forventede måde.

Dinex SCR-katalysator Filter
Renser udstødningsgassen for NOx med 80-95%. SCR-katalysator er en keramisk coated komponent. For at SCR virker er det nødvendigt at tilføre urea "AdBlue" i udstødningsgassen ved hjælp af en pumpe og et kontrolsystem.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.