SCR Retrofit

Som retrofit til EURO V & VI - PM og NOx niveauer, anbefales DiNOx-systemet. Systemet er en kombination af et partikelfilter og et selektiv katalytisk reduktionssystem (SCR). Systemet giver en optimal emissionsreduktion med hensyn til NOx, CO, CH og PM.

Partikelfilter
Emissionsreduktion i to stadier er dét der gør dette system unikt. I første stadie er det et keramisk filter DiSiC® der samler og katalytisk afbrænder helt op til 99% af partiklerne.

What makes this system unique is the emission reduction in two stages. In the first stage, there is a ceramic filter DiSiC® in which up to 99% of the particulates are collected and catalytically burned. Resterende kulbrinte (HC) og kulilte (CO) bliver ligeledes afbrændt i samme stadie. 


DiNOX

Selektiv Katalytisk Reduktion - SCR
I næste stadie bliver mængden af NOx i udstødningsgassen målt og den korrekte mængde urea, også kendt som AdBlue, bliver tilført. I en selektiv katalysator reagerer AdBlue med NOx og omdanner det til nitrogen og vand og sikrer dermed en NOx reduktion med 80% eller mere. 

Let justerbart system
DiNOx® systemet er super nemt at tilpasse enhver form for dieselmotor og applikation. Resultatet er ikke alene miljøvenligt men også visuel, da udstødningsrøgen fra eksempelvis busser er stort set usynlig.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.