RETROFIT

Til at overholde gældende regler har Dinex udviklet et koncept for emissionskontrolsystemer der imødekommer alle faser af dine udfordringer.

Giver adgang til alle miljøzoner
Til forskel for de ensartede EURO-normer i hele EU varierer retrofitlovgivning fra land til land. Dinex har lavet en stor indsats for at certificere vores DiSiC® diesel partikelfilter i alle lande der har etableret miljøzoner; I Europa og øvrige steder.

Med et Dinex filter på dit køretøj kan du derfor, med ro i sindet, krydse grænserne til Berlin, London, København, Rom.....

Køretøjsbestemte produkter til alle mærker
Med en omfattende produktlinje til "The Big 7" (DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania og Volvo) såvel som all større busmærker, har Dinex et anerkendt produktportefølje af løsninger til alle køretøjer. Designs er lavet til en 1:1 udskiftning af den gamle lyddæmper, hvilket nedsætter omkostninger væsentligt i forhold til andre tilgængelige systemer.

Dette koncept gør det ligeledes muligt at bevare de orginale rørdesign - hvilket giver mulighed for konkurrencedygtige reservedele om 5-10 år, hvorfor man undgår ubehagelige vedligeholdelsesomkostninger under produktets levetid.

Multiteknologisk produktportefølje
Forskellige lovgivninger betyder unægtelig forskellige udfordringer ved forskellige køretøjer. Derfor har Dinex udviklet en multiteknologisk produktportefølje af emissionsteknologier til alle typer af køremønstre.

Det giver valgmuligheder for at tilpasse hvert køretøj med den korrekte teknologi. Hvadenten køremønstret består af mange "stop-and-go" i byen eller af distribution over længere strækninger.

DiNLOG® overvågning
Hvert Dinex filter er installeret med en DiNLOG® LED overvågningsenhed der løbende overvåger filterets belastningstilstand for derved at sikre optimal vedligeholdelse. I tillæg hertil indeholder DiNLOG® ECU en betydelig stor mængde data der sikrer professionel service og råd omkring filterbehandling.

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.