CAE detaljeret info

CAE (Computer Aided Engineering) processen ved Dinex er delt i to faser. Den første fase er et system design og den anden fase er en evaluering af system performance. Systemet designes vha. et CAD (Computer Aided Design) værktøj, og system performance evalueres vha. FEA (Finite Element Analysis), NVH (Noise, Vibration and Harshness) og CFD (Computational Fluid Dynamics) værktøjer.

FEA værktøjet anvendes til beregning af dynamiske spændinger og udmattelse med det formål at øge styrke og levetid af udstødningssystemet.

NVH værktøjet anvendes til beregning af de akustiske og vibro-akustiske egenskaber med det formål at øge den akustiske dæmpning i udstødningssystemet.

CFD værktøjet anvendes til beregning af strømninger, modtryk, multifase og kemiske egenskaber med det formål at øge ensartetheden af gasfordelingen og effektiviteten i udstødningssystemet mens modtrykket reduceres.

Computer Aided Design - CAD
Udstødningssystemerne designes vha. 3D CAD værktøjet SolidWorks, som giver mulighed for 3D design af alt fra enkeltmodeller til komplette samlingsmodeller.

Kunders design input foretrækkes at være i et af følgende formater:

2D Formater:
DXF
DWG
PDF
SolidWorks file

3D Formater:
STEP
IGES
Pro E files
SolidWorks files

Mulige output filformater til kunder og simulationsværktøjer er listet herunder, ydermere forefindes den komplette liste over understøttede filformater på SolidWorks’ hjemmeside:

 • STL
 • STEP
 • IGES
 • Parasolid

Finite Element Analysis
Ansys og nCode anvendes til at forudsige den strukturelle styrke og levetid samt termiske og vibrationsmæssige karakteristika for udstødningssystemets elementer.

Ansys er et 3D FEM program, hvortil nCode er et postprocesseringsværktøj som anvender FEM resultat fra Ansys, PSD vibrationsprofiler samt S-N kurver til at forudsige udmattelse og levetid.

Kunder har mulighed for selv at levere PSD og S-N kurver, til brug i simuleringerne.

Output fra simuleringerne er:

 • Stress fordeling
 • Egenfrekvenser og mode shapes
 • Levetid
  

Noise, Vibration & Harshness - NVH
Den akustiske virkning af udstødningssystemet beregnes vha. Comsol Multiphysics. Comsol er et 3D FEM værktøj, hvor tryk akustik modulet for lineær beregning anvendes på komplicerede lyddæmper elementer. Resultatet af en sådan beregning er:

 • Transfer matrix
 • Transmission loss
 • Insertion loss

Softwaret korreleres med resultater fra flow rig opstillingen.

 
Sound pressure level distribution

Computational Fluid Dynamics - CFD
Udstødningssystemets flowkarakteristika analyseres og evalueres ved hjælp af AVL Fire, der tilbyder CFD simulering i fuld 3D. Dertil kommer specialdesignede algoritmer til beregning og simuleringer af motorer og emissionsteknologier. De vigtigste outputs fra AVL Fire er:

 • Flow fordelingsindeks
 • Flow distribuering
 • Modtryk
 • Ammoniak (NH3) fordelingsindeks

 

CFD analyser korreleres og valideres gennem FTIR målinger 

 
Urea droplet distribution

 

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.