values

Vores værdier

 

1.   Gør hvad du siger og lad handling følge ord

2.   Dine kolleger kan tro på dig. Indrøm hvis du har begået en fejl. Sidst, men ikke mindst, sig hvad du virkelig mener.

3.  Vi forventer, at du sætter dig ind i Dinex ' produkter, kvalitetsstandarder og kultur. Vær nysgerrig og søg information i stedet for at sige: Jeg troede ... , jeg har ikke hørt det ... , har ingen fortalt mig noget om ... Se virkeligheden som du oplever den og være realistisk med hensyn til ressourcer , muligheder og begrænsninger i stedet for at sammenligne med andre virksomheder og teori .

4.  Vi mener, at tingene kan gøres, og at det nogle gange viser sig at være de enkle ting, der virker snarere end de store overfladiske systemer. Tro ikke, at det en kollega eller leder siger, er den eneste givne løsning. Lad det bedste argument vinde og find de rigtige konklusioner baseret på fakta og ikke på grundløse påstande.

5.  Når vi leder efter løsninger på problemer, er vi alle nødt til at tænke på hinanden og på andre afdelinger. Et problem er ikke løst, hvis det skaber problemer for andre kolleger.

 


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.