Dinex Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Dinex A/S (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

Beskrivelse af behandlingen

Legitimt formål, vi behandler dine personoplysninger, hvis:

 • Du har givet samtykke til en sådan behandling
 • Behandlingen er nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt
 • Behandlingen er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt
 • for at beskytte en enkeltpersons vitale interesser
 • forbindelse med Dinex lovlige interesser, men kun efter at have kontrolleret, at det ikke i væsentlig grad påvirker rettigheder og frihedsrettigheder for den person, hvis oplysninger behandles.

Formål:

 • For at gøre det lettere for dig at bruge webstedet, vores tjenester og produkter.
 • For at kontakte dig som en del af det almindelige kundeforhold.
  • Til at sende dig nyhedsbreve eller andet marketingmateriale, herunder spørgeskemaundersøgelser, hvis du har bedt om dette.
  • Til at yde generel kundeservice og support.
   • Til at få kundeindsigt og viden om, hvordan vores forskellige tjenester, herunder websteder og applikationer, bruges, samt til evaluering og forbedring af dem.
   • Til at skabe og følge op på forretningsmuligheder.
   • Til at rekruttere til ledige stillinger.
   • Til at gemme ansøgninger til potentiel fremtidig rekruttering.
   • For at overholde gældende lovgivning.

Kategorier af personoplysninger:

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

A) Almindelige personoplysninger:

Personlige oplysninger og kontaktoplysninger: Herunder navn, pigenavn og efternavn, e-mailadresse og telefonnummer, privat adresse, fødselsdato, CPR-nummer eller andet identifikations nummer, køn, civilstatus, pårørende, kontaktoplysninger i nødstilfælde, oplysninger om pas og visa og billede;

Rekrutterings- og ansøgningsoplysninger, oplysninger om uddannelse og videreuddannelse:

Herunder oplysninger indeholdt i ansøgninger og CV, oplysninger om tidligere ansættelser og referencer, uddannelseshistorik, faglige kompetencer, sprogkompetencer, og andre kompetencer, oplysninger om præstationsbedømmelser, resultat fra personligheds – og færdighedstest, udviklingsplan og villighed til at blive omplaceret;

Brugerinformation, fx tekniske data vedrørende brug og visning, herunder IP-adresser, når du besøger vores websteder eller applikationer, herunder på tredjepartswebsteder, se også vores cookie policy.

B) Følsomme personoplysninger

 • Ingen

C) Personoplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme

 • Ingen

Kilder:

Vi indsamler dine personoplysninger fra følgende kilder:

a) Direkte fra dig, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller oplysninger du giver Dinex A/S i forbindelse med din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde osv.;

b) Fra koncernselskaber, såsom gennem ansøgningsprocessen eller andre processer eller oplysninger, som du giver  koncernselskabet eller datterselskabet i forbindelse med din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde osv.;

c) I forbindelse med dine aktiviteter i forbindelse med din ansættelse, partnerskaber, konsulentarbejde, såsom gennem din præstation og interaktion med andre medarbejdere, kunder og andre enkeltpersoner;

d) Fra tredjeparter, som kan omfatte:
a. Referencer 
b. Tidligere medarbejdere, eller 
c. Andre tredjeparter, herunder eksterne rekrutteringsbureuer

Modtagere:

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed (herunder tjenesteydere, teknisk support og finansielle institutioner)
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring:

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Alle dine data vil blive slettet når du afmelder vores nyhedsbrev.

Overførsler mellem selskaber i Dinex gruppe

Indsamlede personoplysninger kan overføres internationalt mellem selskaber i Dinex gruppe inden for de formål, de blev indsamlet til, forudsat at en sådan overførsel af dine personoplysninger ikke er begrænset ved lov.

Hvad angår Dinex - selskaber etableret i lande uden for EU/EØS, der ikke betragtes som sikre tredjelande (dvs. ikke sikrer et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse), fungerer Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjeland som det legitime grundlag for overførsel af dine personoplysninger.

Overførsler til lande udenfor eu/eøs

Vi kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder: USA, Kina, Rusland og Tyrkiet.

Disse lande er muligvis ikke af Europa-Kommissionen vurderet som lande, der sikrer et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger. Vi vil sikre, at der er et retlig grundlag for overførsel, f.eks. tilvejebringe fornødne garantier for overførselen ved brug af Kommissionens standardkontrakter for overførsel til tredjeland, som publiceret af Kommissionen. Du har mulighed for at få en kopi af midlerne til at tilvejebringe fornødne garantier ved at kontakte os på hr*dinex.dk.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Du har navnlig en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af den behandling, der er foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde sit samtykke ved at kontakte os på hr*dinex.dk
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger for disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os på hr*dinex.dk eller via kontaktoplysningerne nedenfor.

Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Dinex A/S
Fynsvej 39
5500 Middelfart
Denmark
CVR. No: 10504473
E-mail: hr*dinex.dk
Tel.: +45 63 41 25 00

Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.