environment

Dinex´Miljøpolitik

Formål

Dinex Koncernen ønsker at blive betragtet som en miljøbevidst og respekteret samarbejdspartner og leverandør.

Miljøvenlighed er en integreret del af Dinex Gruppen eftersom vores produkter og teknologier er baseret på dette.

Dinex Koncernen er forpligtet til at overholde den relevante nationale og internationale lovgivning og andre krav, samt at vi proaktivt søger at forbedre miljøvenlighed i alle vores aktiviteter.

Genbrug & Affalds Reduktion

Dinex Gruppen lægger særlig vægt på at reducere forbruget af energi og ressourcer.

Vi bestræber os på at genbruge hvor det er muligt, og når det er økonomisk sund.

Vi søger at reducere affald og bortskaffe det på en sikker og forsvarlig måde.

Ledelse & Deltagelse

I samarbejde sikrer ledere og medarbejdere, at juridiske krav og forventninger er opfyldt. Gennem oplysning og uddannelse af Dinex Gruppen, motiverer vi medarbejdere, kunder og leverandører til at være miljøbevidste.

Det forventes, at ledere og medarbejdere handler i henhold til denne politik og indberette alle bekymrende miljøhensyn for at sikre hurtige korrigerende foranstaltninger og forbedre standarderne.

Løbende forbedringer

Dinex Gruppen er besluttet på at minimere vores påvirkning af miljøet ved at styre virkningen af ​​vores aktiviteter og konstant stræbe efter højere mål.

Vi søger løbende forbedring af vores standarder ved at være et skridt foran lovkrav og medarbejdere opfordres til at genoverveje processer til forbedringer.

Vi indser også vigtigheden af ​​at have en åben dialog med interessenter for at fremme læring og bedste praksis for at minimere vores påvirkning af miljøet.

Vi vil bidrage til en bæredygtig udvikling ved at genbruge og forebygge forurening ved at tilpasse forbedrede standarder og metoder med vores daglige drift.


Dinex.dk uses cookies for the functionality on the website and to collect data. The cookie use includes Dinex.dk and subdomains as aem.dinex.dk and oem.dinex.dk in all languages. Cookies are a small text-only string of information which is stored on your hard drive. The cookies are used to remember your choice. You can de-select cookies in your browser, if you want to avoid all cookies. If you de-select cookies on your browser Dinex.dk can’t remember your choice and therefore you can’t use all of the features on the website. Read more about Dinex.dk’s use of cookies here.